onsdag 1 mars 2017

Föräldramöte kring ANT

Hej!

29 och 30 mars kommer eleverna att få träffa polis och diskutera kring alkohol, narkotika och tobak. Vår klass har fått en tid 29 mars. Vi i personalen kommer att få delta i en föreläsning och föräldrar inbjuds att ta del av samma innehåll på kvällen 29 mars. Vi behöver veta hur många som kommer, så meddela gärna ert deltagande så snart som möjligt. En kopia av inbjudan:

Välkommen till föräldramöte!

Vill du veta mer om hur läget är när det gäller användning av alkohol och droger bland ungdomar i Varberg?

Känner du att du behöver mer information och vill veta hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande och vad du kan vara uppmärksam på som förälder?


Det händer mycket bland både barn och ungdomar i hela vårt samhälle idag. Trots att vi som vuxna oroar oss för den första fyllan kan det vara andra saker våra ungdomar ställs inför.
Vi vet bl.a. att det florerar droger i Varberg och att det kryper ner i åldrarna samt att det finns överallt idag.
VI har därför bett ungdomsrådgivningen och polisen att komma hit för att informera och föra ett samtal kring det våra ungdomar kan komma att ställas inför.

Vi bjuder härmed in er till föräldramöte:

När? Onsdag den 29 mars kl. 18.00
Var? Håstensskolans aula
Vem? Föräldrar till elever år 7-9


Vi vill nå så många föräldrar som möjligt för information och dialog och för ökad vaksamhet och omtanke. Vi gör det i samverkan mellan skola, föräldraföreningen, Polisen och Ungdomsrådgivningen.

Vi behöver veta ungefär hur många som kommer på föräldramötet för att planera så var vänlig att meddela ditt barns lärare om du kommer.
../Downloads/Skärmavbild%202016-11-11%20kl.%2014.10.32.png../Downloads/polisen.png

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar