måndag 22 september 2014

Samling -Värdegrund

På samlingen diskuterade vi skolans ordningsregler och vad de kan betyda för oss. Klassen fick skriva ned sina tankar. Så här ser det ut:

Grupp 1
Respektera dig själv.
Du kan inte göra bättre än ditt bästa.
Ta hand om dig själv.
Ha ett bra själv förtroende.
Tycka att man är duktig.
Skada inte dig själv.


Grupp 2

Respektera dem du möter i skolan.
Så som du vill bli behandlad ska du behandla andra. Var snäll mot alla.

Grupp 3
Respektera vår egendom och lokaler.
Behandla skolans saker/lokaler väl.
Inte förstöra, inte skräpa ner.
Om man är i en lokal så ska man följa lokalens regler. T.ex. att NO-salen har vissa regler och Musiksalen har vissa andra.
Inte klottra eller kladda på väggarna och inte sätta tuggummi under bänkarna.
Inte ta sönder skolmaterial.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar